KVK Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

BUBA BÜMED Yönetim Danışmanlığı A.Ş

İşbu Bilgilendirme Metni, BUBA BÜMED Yönetim Danışmanlığı A.Ş (‘‘BUBA’’) tarafından toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesinde bu bilgilendirme uygulanır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden BUBA tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Gizliliğe Yaklaşımımız

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenecektir. Hakkınızda hangi kişisel verileri hangi yollarla topluyoruz? BUBA’ya Doğrudan Sizin Tarafınızdan Sağlanan Kişisel Veriler BUBA websitesi, sosyal medya, dijital kanallar, BUBA etkinlikleri başvuruları vasıtasıyla sağlamış olduğunuz aşağıdaki kişisel verilerinizi toplamaktayız: · İsminiz, adresiniz, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız gibi temel kişisel bilgiler; . Mezun olduğunuz/okuduğunuz okul · Çalıştığınız kurum/kuruluş · Pazarlama ve iletişim tercihleriniz. · Yatırımcı iseniz, yatırım tercihleriniz

Diğer Kurumlardan Sizinle İlgili Olarak Toplanan Kişisel Veriler

Topladığımız kişisel verilerin bir kısmını yasal düzenlemelere uygun olarak; Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği BÜMED üzerinden elde ediyoruz.

Size Ait Verileri Hangi Amaçlarla Topluyoruz?

Kişisel verileriniz; BUBA’nın etkinlikleri hakkında duyuru yapılması , sunulan/sunulacak olan hizmetlerin ve kampanya süreçlerinin yönetilmesi, kimliğinizin doğrulanması, size özel fırsatların sunulması, şikayet, öneri ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu doküman içerisinde belirtilen diğer amaçlar için kullanılacaktır. Münferit prosedür çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi sırasında mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda sizleri ayrıca bilgilendirecek ve/veya izninizi talep edeceğiz. Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Ne Şekilde Paylaşıyoruz?

Yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere anlaşmalı olduğumuz, destek hizmetleri sağlayıcıları ile kişisel verileriniz paylaşabiliriz. (Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir.) Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek ve BUBA’nın mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz. Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, resmi makamlarla (İl Emniyet Müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı gibi) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz. Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir: · Mevzuat gereği; · Çalışanlarımızın, kamunun veya BUBA’nın güvenliğini sağlamak amacıyla, · Adli kovuşturma, mahkeme ilanı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla, · Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde. Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz.

Yurt Dışına Veri Aktarımı

İşlenme, depolanma, idare veya işbu politikada belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verileriniz mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için gerekli tedbirler alınır. Kişisel Verilerinizin Güvenliği Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız. Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Websitesinin başka websitelerine linkler içermesi halinde bu diğer websitelerinin farklı veri işleme politikaları olabileceğini hatırlatırız. Herhangi bir kişisel verinizi iletmeden önce lütfen bu websitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.

Ticari Elektronik İletiler

Kabul etmiş olmanız halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (örn. telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta), BUBA’nın hizmetleri için bilgilendirmeler sunabiliriz. E-posta, sms vb. doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima iletilerin gönderimi kanalından "ayrılma" seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Bilgilerinize Erişme, Değiştirme ve İmha Talepleri

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili; · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, · Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir, · Bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, · Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır.

Gizlilik Politikası'nda Değişiklik Yapılması

Gizlilik Politikası zaman zaman değiştirilebilir. Gizlilik Politikası güncellendiğinde web sitemizde duyurulacaktır

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

info@buba.com.tr