BUBA, 7 milyar Dolar’lık portföy büyüklüğüyle dünyanın en büyük patent yatırım fonu olan Intellectual Ventures’ın Türkiye temsilcisidir.

Intellectual Ventures;
2000 yılında kurulmuştur.
Portföyünde 95.000 fikri varlığı(IP) bulunmaktadır.
30.000 fikri hakkı ticarileştirmiştir.
Toplam 50 teknolojik alanda kümelenmiştir.


Türkiye’de şirketler arasında patent kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla son yıllarda kayda değer ilerlemeler olmuştur. Bu ilerlemeler arasında, yerli patent kullanılarak üretilen ürünlerden elde edilen gelirlere vergi muafiyeti sağlanması, değerleme raporu bulunan patentlerin şirket varlıkları arasında gösterilmesi, patentlerin kredi başvurularında teminat olarak gösterilebilmesi gibi konular yer almaktadır. BUBA, Türkiye’deki şirketlerin patent portföylerinin zenginleşmesi ve şirketlerin sahip oldukları patentlerin yurtdışı pazarlara açılması konularında işbirliği yapmaktadır.
BUBA’nın patent danışmanlığı hizmet kalemleri arasında;
Patent Değerlemesi

Devlet Teşvikleri Danışmanlığı

Patent Ticarileştirme Danışmanlığı

Patent Satınalma, Satış, Lisanslama Danışmanlığı Yer Almaktadır.

İş Ortağımız SGP Patent ve Danışmanlık ile birlikte;

Türkiye’deki şirketlerin patent portföylerinin zenginleşmesi ve şirketlerin sahip oldukları patentlerin yurtdışı pazarlara açılması konularında işbirliği yapar.
vizyonu, şirketlerin sınırlarının ötesine bakmalarını sağlamaktır.
Hedefleri doğrultusunda ileriye bakmayı bilen şirketler fikirlere, bilgiye ve teknolojiye kolay ve hızlı erişir, böylelikle şirket içine akan bilgiyi artırır, iç yenilenme ve gelişim oranını hızlandırırlar. Hedef pazara sunulan yenilikler de satış oranlarını artırır.
Patent tarafından sunulan hizmetler;
Patent/Fikri mülkiyet varlıkları analiz ve değerleme
Fikri mülkiyet hakları yönetimi
Fikri mülkiyet hakları (varlıklarını) lisanslama ve nakit yaratma,
Fikri varlıklar için due diligence (durum tespiti),
Fikri mülkiyet varlıklarınızın stratejik yönetimi,
Fikri Mülkiyet Haklarınızın mali, hukuki ve diğer işlemlere konu edilmesi,
Fikri Mülkiyet Varlıklarınız ile ilgili vergi avantajları ile destek ve teşvik uygulamaları
ile tüm “Fikri Hakların Yönetimini” kapsar.

Hizmet Sunulan Kuruluşlar

Ulusal/uluslararası büyük şirketler,
Üniversiteler,
KOBİ’ler
ARGE Merkezleri
Buluş Sahipleri
Yatırımcı Şirketler
KOBİ/OBİler
Öğretim Görevlileri
Mühendisler
Patent Vekilleri

Kurumiçi Girişimcilik

Kurumiçi girişimcilik (İngilizce’de “Intrapreneurship”), şirket çalışanlarının yenilikçi fikirler geliştirmelerini, bu fikirleri projelendirmelerini ve sonunda ticarileştirmelerini sağlayan tüm çalışmaları kapsamaktadır.

Kurumiçi girişimcilik programları uygulanan şirketlerin inovasyon performansında önemli ölçüde yükselme gerçekleşmektedir. Şirketler bu programlar sayesinde daha çok sayıda yeni ürün piyayasa sürebilmekte ve bu sayede rekabette avantaj elde etmektedir.

Dünyada uygulanan kurumiçi girişimcilik programlarının başarılı çıktıları arasında Sony’nin PlayStation ürünü, 3M’in post-it ürünü ve Google’ın Gmail servisi yer almaktadır.

Türkiye’de kurumiçi girişimcilik programı uygulayan firmalar arasında Akbank, Anadolu Grubu, LcWaikiki gibi büyük ölçekli firmalar yer almaktadır. Başarılı çıktılar arasında ise Finansbank’ın Enpara.com hizmeti, Anadolujet’in Park&Fly hizmeti gibi örnekler bulunmaktadır.

Her Şirket İçin Özel Program

BUBA, kurulduğu günden bu yana çok sayıda şirketin girişimcilik ve inovasyon yönetimi programına “program ortağı” olarak katkı sağlamıştır. Şirketlerde en yaygın şekilde uygulanan program formatları aşağıda belirtilmiştir:

Kurumiçi Girişimcilik Programı

Açık İnovasyon Programı

Hızlandırma Programı

İnkübasyon Programı

BUBA, kurulduğu günden bu yana çok sayıda şirketin girişimcilik ve inovasyon yönetimi programına “program ortağı” olarak katkı sağlamıştır. Şirketlerde en yaygın şekilde uygulanan program formatları aşağıda belirtilmiştir: