BUBA Ventures; topraklarımızda yeşeren yenilikçi projeleri bulup, onlara finansman ve yönetim desteği sağlar. Bu girişimler katma değer yaratan şirketlere dönüşürken onlara eşlik eden bir kurum olmayı misyon edinir.

2014 yılının Mart ayında kurulan BUBA, başarılı iş planlarının hayata geçmesine destek olmayı, girişimlere değer katmayı, girişimleri yatırımcılarla buluşturmayı, yatırımcıları düzenlediği eğitim etkinlikleriyle desteklemeyi, yatırımcılar arasında fikir ve tecrübe alışverişinde bulunabilecekleri bir ortam yaratmayı, yatırım ortamında şeffaflık kültürüne katkı sağlamayı, iş dünyasında özel yatırımların oynadığı rollere ilişkin farkındalığı artırmayı hedefler.

Çalışmalarına üniversite merkezli melek yatırımcı ağını kurarak başlayan BUBA, ekosistem için girişimler yetiştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Günümüzde ülkelerin ilerlemesinin ölçüsü ne kadar üretken ve inovatif olduklarıyla doğru orantılıdır.

İnovasyon hem eğitim hem de bilim yoluyla temel bilginin oluşturulmasına bağlıdır. İyi performans gösteren ve geniş kitleleri kapsayan bir eğitim sistemi, inovasyonun benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını kolaylaştırır.

Güçlü bilim ve teknoloji altyapısının yanı sıra girişimcilik kabiliyeti, iletişim yeteneği, uyum becerisi gibi sosyal beceriler de inovasyona önemli katkılarda bulunur.

Bunlar göz önüne alındığında Boğaziçi Üniversitesi merkezli kurulmak her zaman gurur duyduğumuz başlangıcımız olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi dünyaca bilinen araştırma geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilere kazandırdığı sosyal becerilerle de ülkemizde girişimci adaylarının yetişebileceği en uygun ortamlardan birini oluşturur.

BUBA, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 11 Şubat 2015 tarih ve 2015/22 sayılı kararı ile Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) Ağı olarak akredite edilmiştir ve Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü'nün (EBAN) üyesidir. BUBA aynı zamanda, Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği'nin (TBAA) Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

BUBA, stratejik ortaklarıyla birlikte girişimler için programlar kurup yönetmekte, temas ettiği girişimleri yatırımlarla buluşturmaktadır. BUBA, yürüttüğü kurumiçi girişimcilik programlarıyla şirketlere yenilikçi vizyon kazandırır. Aynı zamanda kurumlara patentli teknolojileri yerleştirme konusunda danışmanlık verir.

BUBA iştiraki Boğaziçi Counseling for Business (BCB) organizasyonu ise Boğaziçi Üniversitesi ve mezunları arasında kurduğu köprünün gücüyle, kurumlara ihtiyaç duydukları alanlarda destek vermek ve onları inovatif düşüncelerle zenginleştirmek için çalışır.

BUBA Eko Sistemi